Medarbejdere og ledelse

Der arbejder ca. 150 medarbejdere på Agerbækhuse, inklusiv medarbejderne på Aktivitetscentret Blumesvej.

Medarbejderne i husene og på aktivitetscentret Blumesvej består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, omsorgsmedhjælpere, servicemedarbejdere samt et antal vikarer. Derudover har vi løbende tilknyttet pædagogstuderende. 


Agerbækhuses terapeutgruppe består af to fysioterapeuter, en ergoterapeut, samt en pædagogisk massør. Terapeutgruppen står bl.a. for varmtvandsterapi, sanseintegration, og vedligeholdende fysisk træning. Træningen tilrettelægges individuelt efter borgerens behov og foregår for de fleste borgeres vedkommende på Aktivitetscentret Blumesvej.

I Agerbækhuses storkøkken, laver vi vores egen mad. Her har vi ansat en økonoma samt 4 køkkenassistenter, der sørger for at maden er tilpasset borgernes særlige behov.

Derudover har Agerbækhuse ansat en sygeplejerske, en pedel samt to medarbejdere i administrationen. 
Agerbækhuses ledelse består af tilbudsleder, Berit Petersen samt 5 afdelingsledere, hvoraf 4 afdelingsledere er tilknyttet botilbudsdelen og 1 afdelingsleder er tilknyttet aktivitetscentret.