Faglig praksis

På Agerbækhuse ser vi borgeren som et menneske med potentiale for udvikling og som har behov for at blive mødt med anerkendelse og med sit eget sprog.

Vi tager udgangspunkt i, at mennesker med svære, varige og komplekse funktionsnedsættelser har de samme rettigheder som alle andre mennesker. Det betyder, at borgeren på Agerbækhuse så vidt det overhovedet er muligt, skal bestemme over eget liv.


Denne grundforståelse kan udtrykkes i følgende læresætninger:
  • Al adfærd er kommunikation og skal tillægges værdi. Der ligger en følelse bag enhver handling.
  • Det et menneske gør, giver mening for det selv. Ligeledes vil mennesket, hvis det er i stand til det, søge efter mening i det, andre gør.
  • Mennesket er grundlæggende socialt og vil søge samspil med andre mennesker.
  • Det er i relationen med medarbejderen, at borgeren på Agerbækhuse, får hjælp og støtte til at leve sit liv efter – så vidt muligt, eget ønske.