Om Agerbækhuse

Velkommen til Agerbækhuse; syv bofællesskaber og et aktivitetscenter for borgere med kompleks og varig psykisk og fysisk udviklingshandicap.

På Agerbækhuse bor 45 borgere i syv bofællesskaber og på Aktivitetscentret Blumesvej har vi 50 heldagspladser.

Borgerne har komplekse og varige fysiske og psykiske udviklingshandicap og de har alle brug for omsorg og pleje, samt et trygt og roligt miljø. 

Borgerne visiteres på baggrund af deres forskellige behov: 
Borgere med svære fysiske og psykiske handicap - her bruger de fleste kørestol og er ikke i stand til selv at bevæge sig rundt.
Borgere med kontaktvanskeligheder og fx urolig eller voldsom adfærd.

Vores udgangspunkt er, at alle borgere – uanset deres handicap – skal tilbydes udvikling på de præmisser, der passer dem bedst. 
 
Når vi tilbyder kontakt og nærhed sker det derfor ofte uden sprog fx gennem øjenkontakt, kropssprog, mimik, berøring og lyde.

Vi lægger vægt på at hjælpe borgerne med at vedligeholde familienetværk, for eksempel ved arrangementer på Agerbækhuse og ved at ledsage borgerne til familiefester.ABH bagside