Omsorgsgrupper og handleplaner

Medarbejderne arbejder sammen i omsorgsgrupper

Vi arbejder i omsorgsgrupper af 2 til 4 medarbejdere. 

Omsorgsgruppen deler indsigt og ansvar for borgeren og er sammen om at kvalificere arbejdet med borgeren. 
Det er også omsorgsgruppen der har ansvar for at udarbejde handleplaner og indsatsmål for borgeren. 

Alle borgere har en personlig handleplan med beskrivelse af udviklingsmål og behov - som de opleves af medarbejderne. De pårørende, værge og sagsbehandler inviteres til handleplanmøde én gang hvert halvandet år, hvor handleplanen drøftes. 

Hånd i hånd