Borgerne og grupperne på Aktivitetscentret

Vi modtager dagligt 50 borgere med fysiske og psykiske udviklingshandicaps

Aktivitetscentret Blumesvej arbejder i en struktur med basisgrupper. Det er i basisgruppen borgeren har sin kontaktpædagog. Basisgrupperne er sammensat i størrelse og aktiviteter efter det støttebehov, vi ser borgeren har.


I nogle grupper er kontakten til personalet primær, mens der i andre grupper herudover er fokus på relationer borgerne imellem.


I skovgruppen gives der tilbud til borgere, der har behov for udeliv og "højt til loftet". Aktiviteterne her er cykelture, gåture, bål og strand-aktiviteter.


Strukturen skal sikre imødekommelse af borgerens behov for tryghed, genkendelighed og kontinuitet og imødekomme borgerens selvbestemmelsesret m.h.t. valg af aktiviteter.


Sansestimulation